Działalność naukowa

Badania w Katedrze Inżynierii Biomedycznej prowadzone są w następujących obszarach:

  • biofizyka agregatów molekularnych,
  • biofizyka i fizjologia błon komórkowych,
  • optyka biomedyczna,
  • nanomedycyna,
  • metodologia i zastosowania badań molekularnych,
  • symulacje komputerowe układów biologicznych,
  • pomiary i analiza sygnałów biologicznych,
  • elektronika biomedyczna,
  • systemy pomiarowe i diagnostyczne.