Działalność naukowa

Badania w Katedrze Inżynierii Biomedycznej prowadzone są w następujących obszarach:

 • biofizyka agregatów molekularnych,
 • nanomedycyna,
 • biofizyka i fizjologia błon komórkowych,
 • optyka biomedyczna,
 • medycyna fizykalna i spersonalizowana,
 • metodologia i zastosowania badań molekularnych,
 • symulacje komputerowe układów biologicznych,
 • pomiary i analiza sygnałów biologicznych,
 • elektronika biomedyczna,
 • informatyka medyczna,
 • systemy pomiarowe i diagnostyczne.