Seminaria Katedry — semestr zimowy 2018/2019

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Functional hybrid nanostructures for multimodal therapy of chemorestistant cancers 22.01.2019
g. 13:15
D1
s. 304b
dr Nanasaheb Thorat
University of Limerick
Obrazowanie gruczołów Meiboma w podczerwieni (ang. Infrared imaging of the meibomian gland structure) 22.01.2019
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Laura Rico del Viejo
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Analiza biosygnałów w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości 15.01.2019
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Michał Placek
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Metoda przedłużenia czasu przechowywania płytek krwi 15.01.2019
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Natalia Trochanowska-Pauk
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Badanie właściwości mechanicznych oraz zmian nanostrukturalnych zachodzących w strukturach komórkowych, indukowanych antybiotykami aminoglikozydowymi i antracyklinowymi stosowanymi w chemioterapii nowotworów złośliwych 04.12.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Kaja Frączkowska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Badania modelowe dynamiki przepływu mózgowego krwi 04.12.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Agnieszka Uryga
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Spatio-temporal matching pursuit decomposition of evoked brain responses in magnetoencephalography
Pobierz streszczenie
20.11.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Cezary Sielużycki
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Functional hybrid nanostructures for cancer therapy 06.11.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
dr Nanasaheb Thorat
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Opracowanie obiektywnych nieinwazyjnych metod oceny powierzchni oka i dynamiki filmu łzowego w kontekście biomarkerów od wczesnej diagnozy zespołu suchego oka 23.10.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Izabela Garaszczuk
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Metody nieinwazyjnego pomiaru i analizy jakości filmu łzowego (Methods for non-invasive measurement and analysis of tear film quality) 23.10.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Clara Llorens-Quintana
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Ocena jakości modeli białek na podstawie parametrów energetycznych i funkcjonalnych modeli przepływowych 16.10.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Monika Kurczyńska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Infrared Imaging of Meibomian Gland Structure 09.10.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Laura Rico de Viejo
Katedra Inżynierii Biomedycznej
The impact of long-term wear of modern daily disposable contact lenses on ocular physiology 09.10.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Maryam Mousavi
Katedra Inżynierii Biomedycznej

Seminaria Katedry — semestr letni 2017/2018

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Badanie uwalniania wybranych leków antybakteryjnych z komercyjnie dostępnych jednodniowych soczewek kontaktowych 19.06.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Magdalena Cieślak
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wpływ jonów żelaza, chromu i kobaltu na wybrane procesy biologiczne 12.06.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Daria Głogocka
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Zastosowanie LLLT (Low Level Light Therapy) do ochrony krwi 12.06.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Natalia Trochanowska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Biofunkcjonalizacja powierzchni stentów kardiowaskularnych za pomocą przeciwciał anty-CD133 promujących progenitorowe komórki śródbłonka 12.06.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Maciej Duda
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Badanie mechanizmu działania inhibitorów metylacji DNA na zmianę właściwości biomechanicznych chemoopornych komórek ostrej białaczki szpikowej 12.06.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Aleksandra Kaczorowska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Badania modelowe dynamiki przepływu mózgowego krwi 05.06.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Agnieszka Uryga
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Badania sygnałów związanych z pulsacyjnym przepływem krwi w oku i w mózgu podczas zmian hemodynamicznych 05.06.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Agnieszka Kazimierska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Dynamika aberracji frontu falowego w zastosowaniach do badań oka ludzkiego 05.06.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Maciej Bartuzel
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Ilościowa analiza spowolnienia psychomotorycznego i kontroli równowagi w ocenie stanu klinicznego pacjentów z chorobami afektywnymi 05.06.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Klaudia Kozłowska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Nośnik leków z możliwością kontrolowanego uwalniania indukowanego falą mechaniczną 29.05.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Maciej Łukawski
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Badanie mechanizmów prowadzących do powstawania liposomów o określonym rozmiarze w wyniku procesu ekstruzji 29.05.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Paulina Dałek
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Rozwój metod doświadczalnych do wyznaczania parametrów mechanicznych błon lipidowych 22.05.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Dominik Drabik
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Komórkowy model farmakokinetyczny przeznaczony do testowania kierowanych nośników leków 22.05.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Kamila Szostak
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Rozwój technik uwydatniania sfilmowanego ruchu do zastosowań biomedycznych 15.05.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Mateusz Popek
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Seminarium sprawozdawcze postępów w pracy doktorskiej: Znaczenie diagnostyczne i terapeutyczne modeli homeostazy cholesterolu w organizmie człowieka 08.05.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Magdalena Żulpo
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Nanomateriały w zastosowaniach biomedycznych 24.04.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
dr hab. Rafał J. Wiglusz, Prof. PAN
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Analiza przepływu informacji w EEG podczas napadów nieświadomości
Pobierz streszczenie
10.04.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Paweł Głąba
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Biofunkcjonalizacja powierzchni stentów kardiowaskularnych za pomocą przeciwciał anty-CD133 promujących progenitorowe komórki śródbłonka 27.02.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Maciej Duda
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wykorzystanie spektroskopii oscylacyjnej do klinicznych badań lipidów i lipoprotein krwi człowieka
Pobierz streszczenie
20.02.2018
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Adam Oleszko
Katedra Inżynierii Biomedycznej

Seminaria Katedry — semestr zimowy 2017/2018

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Znaczenie defektów transbłonowych w przepływie wody przez dwuwarstwę lipidową 12.12.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Magdalena Przybyło
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Badanie mechanizmu działania inhibitorów metylacji DNA na zmianę właściwości biomechanicznych chemoopornych komórek ostrej białaczki szpikowej 05.12.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Aleksandra Kaczorowska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Numerycznie wspomagane modelowanie biofizycznych procesów molekularnych w zastosowaniach biomedycznych 28.11.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Sebastian Kraszewski
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Trendy biomarkerów we wczesnej diagnozie zespołu suchego oka
Pobierz streszczenie
21.11.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Izabela K. Garaszczuk
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej do badań wybranych struktur biologicznych 14.11.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Sylwia Olsztyńska-Janus
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wpływ procesów starzeniowych na właściwości odwzorowujące sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych
Pobierz streszczenie
07.11.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Malwina Geniusz
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Metody wspomagania modelowania struktury trzeciorzędowej białek za pomocą predyktorów miejsc kontaktowych 31.10.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Pawel Woźniak
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Non-invasive measurement of tear film surface quality
Pobierz streszczenie
24.10.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Clara Llorens Quintanam
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Longitudinal study assessing the effect of daily disposable soft contact lens on ocular physiology
Pobierz streszczenie
17.10.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Maryam Mousavi
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Analiza zmian parametrów biomechanicznych tkanek mózgowych spowodowanych obciążeniami dynamicznymi 10.10.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Monika Ratajczak
Wydział Mechaniczny PWr
Wpływ promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na parametry krwi podczas hemodializy w modelu zwierzęcym 10.10.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Karolina Grzeszczuk-Kuć
Wydział Mechaniczny PWr

Seminaria Katedry — semestr letni 2016/2017

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Nanocrystalline carbon dots as non-toxic fluorescent platforms for intracellular delivery
Pobierz streszczenie
06.07.2017
g. 12:00
D1
s. 118a
dr Monica Berry
Schools of Chemistry and Physics
University of Bristol, UK
Wpływ procesów starzeniowych na właściwości odwzorowujące sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych 21.06.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Malwina Geniusz
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Semestralne seminarium sprawozdawcze doktorantów 20.06.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Kaja Frączkowska
mgr inż. Aleksandra Kaczorowska
mgr inż. Maciej Duda
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Semestralne seminarium sprawozdawcze doktorantów 13.06.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Klaudia Kozłowska
mgr inż. Magdalena Żulpo
mgr inż. Maciej Bartuzel
mgr inż. Maciej Łukawski
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Semestralne seminarium sprawozdawcze doktorantów 06.06.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Agnieszka Kazimierska
mgr inż. Dominik Drabik
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) — prestiżowy ośrodek finansowania badań
Pobierz streszczenie
30.05.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Jarosław Wawer
Katedry Chemii Fizycznej
Politechnika Gdańska
Analiza biosygnałów w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości
Pobierz streszczenie
09.05.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Michał Placek
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Po co chemikowi komputer? Chemia obliczeniowa w praktyce. Część II 04.04.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
Katarzyna Stępień
Wojciech Płonka
Computational Chemistry and Life Science Group FQS Poland (Fujitsu Group)
Badania modelowe dynamiki przepływu mózgowego krwi
Pobierz streszczenie
28.02.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Agnieszka Uryga
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Badanie uwalniania wybranych leków antybakteryjnych z komercyjnie dostępnych jednodniowych soczewek kontaktowych
Pobierz streszczenie
28.02.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Magdalena Cieślak
Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Seminaria Katedry — semestr zimowy 2016/2017

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Projektowanie, wytwarzanie i charakteryzacja nanofarmaceutyków na przykładzie disulfiramu 10.01.2017
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Jan Procek
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Różne zastosowania spektrometrii FTIR oraz UV-Vis 13.12.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
Katarzyna Hryniewicka
Sebastian Górazdowski
MS Spektrum
Ilościowa analiza spowolnienia psychomotorycznego i kontroli równowagi w ocenie stanu klinicznego pacjentów z chorobami afektywnymi
Pobierz streszczenie
06.12.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Klaudia Kozłowska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Po co chemikowi komputer? Chemia obliczeniowa w praktyce 29.11.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
Wojciech Płonka
Zespół Chemii Obliczeniowej
Life Science, FQS Poland
Grupa FUJITSU
Publiczna obrona pracy doktorskiej: Zastosowania holograficznej pęsety optycznej do pomiarów wybranych właściwości preparatów biologicznych i koloidów. 22.11.2016
g. 13:15
D1
s. 215
mgr inż. Marcin Bacia
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wykorzystanie techniki wzmacniania ruchu w filmach do badania mikroruchów oka
Pobierz streszczenie
15.11.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Mateusz Popek
Katedra Inżynierii Biomedycznej
The anterior eye surface: age, accommodation and contact lens wear
Pobierz streszczenie
08.11.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
Alejandra Consejo-Vaquero
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Anatomical and structural changes of anterior eye with age
Pobierz streszczenie
08.11.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
Danilo Jesus
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Synthesis and Potential Applications of Graphene and Graphene Based Nanocomposites
Pobierz streszczenie
25.10.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
Prof. Fahmida Gulshan
Materials and Metallurgical Engineering Department
Bangladesh University of Engineering and Technology
Coupling of radiofrequency with magnetic nanoparticle treatment as an alternative physical antibacterial strategy against multiple drug resistant bacteria 22.09.2016
g. 11:00
D1
s. 118a
dr Nanasaheb Thorat
Bernal Institute
University of Limerick, Irlandia

Seminaria Katedry — semestr letni 2015/2016

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Podsumowanie rocznej pracy 21.06.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Kaja Frączkowska
mgr inż. Maciej Duda
mgr inż. Aleksandra Kaczorowska
mgr inż. Klaudia Kozłowska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Podsumowanie rocznej pracy 13.06.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Agnieszka Uryga
mgr inż. Michał Placek
mgr inż. Paweł P. Woźniak
mgr inż. Dominik Drabik
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Probabilistyczne metody badania złozonych sieci
Pobierz streszczenie
07.06.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Karol Gotfryd
Katedra Informatyki
Znaczenie diagnostyczne i terapeutyczne modeli homeostazy cholesterolu w organizmie człowieka 31.05.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Magdalena Żulpo
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Nośnik leków z możliwością kontrolowanego uwalniania indukowanego falą mechaniczną 31.05.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Maciej Łukawski
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Learning automata and grammars to model protein families
Pobierz streszczenie
24.05.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
dr François Coste
Inria Rennes
Badanie właściwości biomechanicznych rogówki oka 17.05.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Marta Rogowska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Komórkowy model farmakokinetyczny dla nowoczesnych terapii opartych o kierowane nośniki leków 17.05.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Kamila Szostak
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wpływ promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na parametry krwi podczas hemodializy w modelu zwierzęcym 10.05.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Karoliny Grzeszczuk-Kuć
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Seminarium do otwarcia przewodu doktorskiego 07.04.2016
g. 11:15
D1
s. 304b
mgr inż. Grażyna Palczewska
Polgenix, Cleveland

Seminaria Katedry — semestr zimowy 2015/2016

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Projektowanie, wytwarzanie i charakteryzacja nanofarmaceutyków na przykładzie disulfiramu 23.02.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Jan Procek
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Zastosowanie analizy statystycznej do identyfikacji bakterii na podstawie widm dyfrakcyjnych kolonii bakterii 12.01.2016
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Agnieszka Suchwałko
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Platforma E-SCIENCE.PL — wzmocnienie potencjału zespołów naukowych 08.12.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Connecting dots of engineering, art, science and design
Pobierz streszczenie
01.12.2015
g. 13:15
g. 14:00
D1
s. 312b
s. 118a
prof. Tomasz Bednarz
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Badanie właściwości mechanicznych oraz zmian nanostrukturalnych zachodzących w strukturach komórkowych indukowanych antybiotykami aminoglikozydowymi i antracyklinowymi stosowanymi w chemioterapii nowotworów złośliwych 10.11.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Kaja Frączkowska
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Analiza odkształceń struktur mózgowych spowodowanych obciążeniami dynamicznymi
Pobierz streszczenie
10.11.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Monika Ratajczak
Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski
Wpływ elektroporacji na aktywność wybranych związków przeciwnowotworowych w ludzkich komórkach gruczolakoraka gruczołu sutkowego 27.10.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Joanna Weżgowiec
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Przyspieszenie budowania nowatorskich eksperymentów naukowych dzięki LabVIEW i sprzętowi National Instruments 20.10.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
Maciej Antonik
National Instruments
Chemical nanoscopy in the far field using infrared signatures 22.09.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
dr Tofail Syed
University of Limerick, Ireland

Seminaria Katedry — semestr letni 2014/2015

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Optymalizacja konstrukcji bionicznego manipulatora dla celów protetycznych 16.06.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Wojciech Jopek
Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej
Modelowanie i ocena funkcjonowania autoregulacji mózgowej 09.06.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Marta Piątek
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Kontrola równowagi w diagnostyce i leczeniu demencji 09.06.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Mateusz Popek
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Metody obliczeniowe w biologii i medycynie 02.06.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Bogumił Konopka
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Dynamika aberracji frontu falowego w zastosowaniach do badań oka ludzkiego 26.05.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Maciej Bartuzel
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Rozwój metod wyznaczania parametrów mechanicznych błon lipidowych — technika flicker-noise 26.05.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Dominik Drabik
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wykorzystanie spektroskopii oscylacyjnej do klinicznych badań lipidów i lipoprotein krwi człowieka 19.05.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Adam Oleszko
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Metoda ochrony składników morfotycznych krwi w krążeniu pozaustrojowym 12.05.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Tomasz Walski
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Analiza i modelowanie białek-receptorów patogenów w grzybach
Pobierz streszczenie
05.05.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Witold Dyrka
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wpływ elektroporacji na skuteczność wybranych związków przeciwnowotworowych w ludzkich komórkach gruczolakoraka gruczołu sutkowego 28.04.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Joanna Weżgowiec
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Symulacje dynamiki molekularnej realistycznych modeli filmu łzowego 21.04.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Alicja Wizert
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Elektromagnetyczny System do Nawigacji Medycznej: aspekty medyczne i zagadnienia techniczne 31.03.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
prof. dr hab. inż. Zbigniew Moroń
dr inż. lek. Marcin Masalski
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Modern IT solution in healthcare: wstęp do telemedycyny, rola Inżynierii Biomedycznej 17.03.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
Szymon Zyśko
Silicon & Software Systems Polska Sp z o.o.

Seminaria Katedry — semestr zimowy 2014/2015

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnału pulsu rogówki oka za pomocą ciągłej transformaty falkowej
Pobierz streszczenie
27.01.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Tomasz Melcer
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Uwalnianie leków z jednodniowych soczewek kontaktowych 09.01.2015
g. 13:15
D1
s. 304b
Magdalena Bajgrowicz
Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej
Wydział Mechaniczny)
Few words on quantum biology, research and studies at Singapore’s NTU
Pobierz streszczenie
25.11.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
Tomasz Paterek
Edwin Yeow
School of Physical and Mathematical Sciences
Nanyang Technological University (NTU)
Attractive interactions between like-charged surfaces 28.10.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
prof. Aleš Iglič
Faculty of Electrical Engineering and Faculty of Medicine
University of Ljubljana, Slovenia
Pomiary mocy sygnałów elektrycznych
Pobierz streszczenie
21.10.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Jerzy Kolanko
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Metody wspomagania modelowania struktury trzeciorzędowej białek za pomocą predyktorów miejsc kontaktowych 14.10.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Paweł Woźniak
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej

Seminaria instytutowe — semestr letni 2013/2014

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Asystent dydaktyczny z wykorzystaniem urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera do zautomatyzowanej obsługi egzaminów. 10.06.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
Joanna Mikoda-Różańska
Grzegorz Gawin
Pomiar światła i barwy 03.06.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr Beata Staszewska
dr inż. Leszek Latacz
Konica Minolta Sensing Europe
Zastosowania badań termowizyjnych w biomedycynie 20.05.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Joanna Bauer-Matuła
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Zastosowania badań termowizyjnych w biomedycynie 20.05.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Joanna Bauer-Matuła
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Spektroskopia oscylacyjna w badaniu tkanek i ich komponentów 15.05.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Optyczne metody charakteryzacji bakterii 15.05.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Igor Buzalewicz
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Wiarygodność audiometrii tonalnej przeprowadzanej samodzielnie za pośrednictwem Internetu 06.05.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. lek. Marcin Masalski
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Pomiar i analiza sygnałów tętna gałkowego oraz aktywności sercowo-naczyniowej w procesie starzenia się 23.04.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Monika Danielewska
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia 15.04.2014
g. 13:15
D1
s. 312b
mgr inż. Zygmunt Kamiński
Kamsoft S.A.
Ocena jakości modeli białek w oparciu o parametry energetyczne i funkcjonalne modele przepływowe 08.04.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Monika Kurczyńska
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
FluidFM: nowe horyzonty badań i manipulacji na poziomie pojedynczej komórki 01.04.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
Łukasz Rok
Schaefer Technologie GmbH
Estymacja wartości parametrów sygnału na podstawie dostępnej wiedzy 25.03.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Grzegorz Smołalski
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Kierowane nośniki leków na przykładzie liposomowej postaci doksorubicyny 11.03.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Magdalena Przybyło
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej

Seminaria instytutowe — semestr zimowy 2013/2014

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Metody zaawansowanego obrazowania tętnic wieńcowych stosowane w kardiologii interwencyjnej 28.01.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr n. med. Magdalena Wawrzyńska
Zakład Ratownictwa Medycznego
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dyfuzja jonów metali w biomateriałach 21.01.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Daria Głogocka
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Badanie reaktywności źrenicy oka ludzkiego cz. 2: Metody analizy i przykłady aplikacji 21.01.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Wioletta Nowak
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Badanie reaktywności źrenicy oka ludzkiego cz. 1: Obiekt badań. Warunki pomiaru i aparatura 14.01.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Andrzej Hachoł
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Analiza mutacji skorelowanych w predykcji miejsc kontaktowych białek oraz interfejsów białko-białko 02.01.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Paweł Woźniak
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Mikromechanika błony lipidowej — analiza techniką flicker noise z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej 02.01.2014
g. 13:15
D1
s. 304b
Dominik Drabik
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Indywidualizacja neuroprotekcji w zabiegach wykorzystujących krążenie pozaustrojowe 10.12.2013
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Marta Piątek
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Kontrola parametrów czasowych chodu ludzkiego 10.12.2013
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Mateusz Popek
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Powłoki na bazie ditlenku tytanu domieszkowane metalami ziem rzadkich dla potrzeb biomedycyny 03.12.2013
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Joanna Pucińska
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Nanoparticle drug vectors in a bloodstream, theoretical study of competition between carbon nanotubes and testosterone for interactions with serum albumin
Pobierz streszczenie
19.11.2013
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Sebastian Kraszewski
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Analiza termowizyjna rozkładu temperatury podczas zabiegów kriochirurgii 05.11.2013
g. 13:15
D1
s. 304b
dr inż. Iwona Hołowacz
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Holograficzna pęseta optyczna w zastosowaniach biomedycznych 22.10.2013
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Marcin Bacia
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Zastosowanie ontologii biomedycznych do wspomagania modelowania struktury białek 22.10.2013
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr Bogumił Konopka
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Statystyczna identyfikacji gatunku bakterii 15.10.2013
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Agnieszka Suchwałko
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Badanie wpływu promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) na płytki krwi — kinetyka aktywacji na szkle 15.10.2013
g. 13:15
D1
s. 304b
mgr inż. Katarzyna Gałecka
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej

Seminaria instytutowe — semestr letni 2012/2013

Zapraszamy na Seminarium Środowiskowe

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, BIOLOGIA MOLEKULARNA, BIOINFORMATYKA DROGĄ DO LEPSZEJ DIAGNOSTYKI I TERAPII

Seminarium Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechniki Wrocławskiej
i
Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego, Katedra i Zakład Biofizyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
pod patronatem oddziału wrocławskiego Societas Humboldtiana Polonorum
w dniu 4 czerwca 2013 roku
13.15-14.45
sala 038 budynek C13 Politechnika Wrocławska
Program

Seminaria instytutowe — semestr zimowy 2012/2013

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Niestandardowe metody statystyczne c.d. — zastosowanie praktyczne 15.01.2013
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Bartek Krawczyk
Wydział Informatyki i zarządzania
Nieinwazyjne badania filtru łzowego 08.01.2013
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander
Instytut Fizyki
Niestandardowe metody statystyczne 18.12.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Bartek Krawczyk
Wydział Informatyki i zarządzania
Stenty mózgowe 14.12.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr inż. Henryk Juniewicz
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Fraktale 04.12.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
prof dr hab. inż. Marek Rybarczuk
Wydział Mechaniczny
Przezskórna stymulacja elektryczna, prąd który leczy 27.11.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr inż. Jerzy Kolanko
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Biozgodność materiałów — wprowadzenie i dyskusja 13.11.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
Doktoranci
Wydział PPT
Problemy występujące podczas zespoleń kości 06.11.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr n. med. Konrad Kudłacik
Szpital Specjalistyczny im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
Komputerowa analiza EEG u pacjentów z jedno lub dwubiegunową chorobą afaktywną 30.10.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
Dorota Witkowska
dr inż. Mirosław Łątka
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Analiza moich studiów 23.10.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Daria Matejek
mgr inż. Jan Procek
mgr inż. Konrad Cyprych
Wydział PPT
Analiza moich studiów 23.10.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Anna Drożdżyńska
mgr inż. Rafał Zieniecki
Wydział Chemiczny

Seminaria instytutowe — semestr letni 2011/2012

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Możliwość zmniejszenia błędów pomiaru położenia wywołanych obecnością obiektów przewodzących w obszarze roboczym systemu medycznej nawigacji elektromagnetycznej 29.05.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Nina Tewel
Metoda oceny parametrów biomechanicznych kończyn dolnychczłowieka realizowana w zeskoku ze stopni o różnej wysokości1
Symulacje dynamiki molekularnej modeli warstwy lipidowej filmu łzowego2
22.05.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Aleksandra Melińska1
mgr inż. Alicja Wizert2
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Wpływ zmiany potencjału dipolowego błony lipidowej na wybrane właściwości błon biologicznych1
Wpływ utlenionego lipidu PazePC na interakcję białka Bax z błoną mitochondrialną2
15.05.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Jan Procek1
mgr inż. Konrad Cyprych2
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
Problemy z „zarazą”
8.05.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
Mgr Barbara Łuczak, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna We Wrocławiu Laboratorium Mikrobiologii
Techniczny model mięśnia
24.04.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
Dr inż. Jacek Lamperski, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Sterowanie inwerterem w systemie fotowoltaicznym
17.04.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Dariusz Kania, Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
Bioetyka w zawodzie inżyniera
03.04.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr Monika Małek, Studium Nauk Humanistycznych
Liposomy zagregowane w warunkach zagęszczenia makromolekularnego jako model uporządkowanych błon biologicznych
Pobierz streszczenie

27.03.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Marek Kaczyński
Problemy szeregowania zadań z modelem uczenia i starzenia się procesorów — poszukiwanie zastosowań praktycznych
Pobierz streszczenie

27.03.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Agata Rusoń
Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki
Badanie zależności spektralnych i fazowych pomiędzy wzdłużnymi przemieszczeniami rogówki oka, a sygnałami aktywności układu sercowo-naczyniowego20.03.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Monika Danielewska
Instytut Fizyki PWr.
NMR w diagnostyce medycznej20.03.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Paweł Bardowski
Wydział Elektroniki PWr.
Proteomika-zastosowanie w badaniu układu sercowo-naczyniowego13.03.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr Grzegorz Sawicki
University of Saskatchewan
Kanada

Seminaria instytutowe — semestr zimowy 2011/2012

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Rośliny modyfikowane genetycznie: za i przeciw06.03.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
prof. dr hab. Henryk Bujak
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Określenie stopnia złośliwości raka piersi przy zastosowaniu sieci neuronowych28.02.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr inż. Łukasz Jeleń
Uniwersytet Przyrodniczy
Bakteriofagi — wirusy na usługach człowieka21.02.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr hab. Marta Kopaczyńska
Synteza i badania in vitro nowych nośników cytostatyków hydrofobowych
Pobierz streszczenie
17.01.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Urszula Bazylińska
Wydział Chemiczny
Elektroporacja we wspomaganiu terapii przeciwnowotworowych
Pobierz streszczenie
17.01.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Joanna Basałyga
Zastosowanie skanującej sondy Kelvina w inżynierii biomedycznej
Pobierz streszczenie
10.01.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża
Analiza rozkładu przemieszczeń w nasadzie bliższej kości udowej w oparciu o autorski model struktury kostnej
Pobierz streszczenie
03.01.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Artur Wrona
Co z tą ropą?
Pobierz streszczenie
03.01.2012
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Marlena Będkowska
Wydział Chemiczny PWr
Przewidywanie struktury kanałów białkowych z wykorzystaniem metody probabilistycznych gramatyk formalnych oraz ciągłego modelu przepływu jonów
Pobierz streszczenie
13.12.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Witold Dyrka
Inżynieria tkankowa jako narzędzie medycyny spersonalizowanej
Pobierz streszczenie
13.12.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Aleksandra Melińska
Specyficzność substratowa enzymów proteolitycznych jako narzędzie w poszukiwaniu leków i narzędzi diagnostycznych06.12.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
Dr hab. Marcin Drąg
Wydział Chemiczny
Właściwości fizyczne l-alaniny jako elementu biosensora promieniowania jonizującego
Pobierz streszczenie
29.11.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr Grzegorz Cieślik
Fabrication of biochip devices for biotechnology and medicine at the nanoscale
Pobierz streszczenie
22.11.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
prof. Ramūnas Valiokas
Department of Nanoengineering
Center for Physical Sciences and Technology
Vilnius, Lithuania
Metody przewidywania skutku mutacji punktowych w białkach08.11.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Mateusz Jędrzejewski
Wydział Chemiczny
Transgresja granic: ku transformatywnej hermeneutyce kwantowej grawitacji25.10.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr hab. Krystian Kubica
Zastosowanie metody bootstrap w inżynierii biomedycznej
Pobierz streszczenie
18.10.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr hab. Robert Iskander
Transport wody i protonów przez pory lipidowe
Pobierz streszczenie
11.10.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
dr inż. Magdalena Przybyło

Seminaria instytutowe — semestr letni 2010/2011

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Wpływ geometrii i parametrów materiałowych rogówki na pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą tonometryczną14.06.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak
Wpływ warunków inkubacji na widma dyfrakcyjne kolonii bakterii14.06.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Igor Buzalewicz
Analiza wpływu obiektów przewodzących oraz ferromagnetyków na dokładność systemów nawigacji elektromagnetycznej z polem wzbudzającym AC i DC. Wyniki symulacji MES07.06.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Nina Tewel
Wykorzystanie badan reaktywności źrenicy ludzkiego oka do identyfikacji i oceny schorzeń neurologicznych i neurookulistycznych07.06.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Anna Sobaszek
Pomiary konduktywności elektrycznej w biomedycznych badaniach roztworów i zawiesin24.05.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Sylwia Korczyńska
Zastosowanie ontologii biomedycznych do wspomagania modelowania struktury białek. O rekonstrukcji modeli strukturalnych i o relacji pomiędzy strukturą, a funkcją w świecie białek24.05.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Bogumił Konopka
Właściwości termodynamiczne i przewodnictwo elektryczne układów podwójnych DyBr3-MBr (M = Li, Na, K, Rb, Cs, Ag)17.03.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Ida Chojnacka
Zakład Metalurgii Chemicznej
Krew a sztuczna nerka17.03.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Karolina Grzeszczuk
Zastosowanie zapachów w inżynierii biomedycznej17.03.2011
g. 13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Grzegorz Batycki
Ekonomia a medycyna19.04.2011
g.13:15
C13
s. 0.38
dr inż. Kamil Andrzejewski
Wydział Informatyki i Zarządzania
Modele autoregulacji mózgowej cz. II12.04.2011
g.13:15
C13
s. 0.38
dr inż. Mirosław Łątka
Skóra i jej diagnostyka05.04.2011
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Joanna Turgała
Mechaniczne właściwości skóry29.03.2011
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Joanna Turgała
Modele autoregulacji mózgowej22.03.2011
g.13:15
C13
s. 0.38
dr inż. Mirosław Łątka
Kanały jonowe i ich własności biofizyczne badane techniką patch-clamp15.03.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
Dr hab. Andrzej Teisseyre
Katedra Biofizyki
Akademia Medyczna we Wrocławiu

Seminaria instytutowe — semestr zimowy 2010/2011

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Zastosowanie ontologii biomedycznych do wspomagania modelowania struktury białek25.01.2011
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Bogumił Konopka
Pola elektromagnetyczne w medycynie18.11.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Bartłomiej Zubrzak
Instytut Akustyki i Telekomunikacji
Olfaktometria obiektywna, czyli jak zbadać węch11.01.2011
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Grzegorz Batycki
Wpływ kodowania w wyższych warstwach systemu cyfrowej telewizji mobilnej drugiej generacji na odporność sygnału DVB-NGH04.01.2011
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Paweł Błaszyk
Instytut Akustyki i Telekomunikacji
Płytki krwi w krążeniu pozaustrojowym14.12.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Karolina Grzeszczuk
Fantomy do treningu sztuki ratownictwa07.12.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Michał Żyła
LMP Sp. z o.o.
Fitochemia – rzecz o ziołach30.11.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
prof. dr hab. inż. Jadwiga Sołoducho
Mierzenie zjawisk nieobserwowalnych z wykorzystaniem liniowych modeli matematycznych23.11.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
dr Anna Krefft
Katedra Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Płytki krwi w krążeniu pozaustrojowym16.10.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Karolina Grzeszczuk
Miniaturowe czujniki impedancji do zastosowań biomedycznych16.10.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Sylwia Korczyńska
Teoretyczne podstawy algorytmów wyznaczania sąsiedztw adaptacyjnych w kontekście analizy obrazów 2DE16.10.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Agnieszka Suchwałko
Mikrochip kropelkowy: konstrukcja-technologia-charakterystyka09.11.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Izabela Augustyniak
Wydział Elektroniki PWR
System komunikacyjny w standardzie CAN z wykorzystaniem linii zasilania jako medium transmisyjnego09.11.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Szymon Panecki
Wydział Elektroniki PWR
Badania tkanek zdrowej aorty, zmienionej miażdżycowo oraz izolowanych z blaszek miażdżycowych depozytów wapnia z zastosowaniem spektroskopii Ramana02.11.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Marlena Gąsior-Głogowska
Algorytmy scoringowe w identyfikacji białek metodą PMF (Peptide MassFingerprinting)02.11.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Hanna Kamińska
Teoretyczne podstawy algorytmów wyznaczania sąsiedztw adaptacyjnych w kontekście analizy obrazów 2DE02.11.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
mgr inż. Agnieszka Suchwałko
Czy tratwy lipidowe pośredniczą w działaniu leków?26.10.2010
g.13:15
C13
s. 0.38
prof. dr hab. Andrzej Hendrich
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Zastosowanie toru wizyjnego w chirurgii naczyń wieńcowych12.10.2010
g.13:15
C13 s. 0.38 lek. med. Grzegorz Wąż
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca "MEDINET"

Seminaria instytutowe — semestr letni 2009/2010

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Europ w inżynierii biomedycznej22.06.2010
g.13:15
D1
s.304
mgr inż. Joanna Pucińska
Przewidywanie struktury kanałów białkowych z wykorzystaniem metody probabilistycznych gramatyk formalnych oraz ciągłego modelu przepływu jonów15.06.2010
g.13:15
C13
s.031
mgr inż. Witold Dyrka
GOBA: Gene Ontology Based Assessment – metoda oceny jakości modeli strukturalnych białek w oparciu o opis funkcji w ontologii GO15.06.2010
g.13:15
C13
s.031
mgr inż. Bogumił Konopka
Zmiany w płytkach krwi poddanych ekspozycji na promieniowanie NIR08.06.2010
g.13:15
C13
s.031
mgr inż. Katarzyna Gałecka
Czujniki konduktometryczne do zastosowań biomedycznych — wymagania, możliwości rozwiązań08.06.2010
g.13:15
C13
s.031
mgr inż. Sylwia Korczyńska
Propozycja wykorzystania algorytmów opartych na sąsiedztwie adaptacyjnym w schemacie analizy obrazów pochodzących z dwuwymiarowej elektroforezy żelowej08.06.2010
g.13:15
C13
s.031
mgr inż. Agnieszka Suchwałko
Nawigacja elektromagnetyczna w medycynie — wybrane problemy25.05.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Nina Tewel
Dyfrakcja światła na koloniach bakterii25.05.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Igor Buzalewicz
Modyfikacja tkanin za pomocą nanomateriałów18.05.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Katarzyna Kowal
Analiza zjawiska elektroporacji modyfikowanych modelowych błon biologicznych18.05.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Hanna Misiak
Fizyczne aspekty obrazowania na przykładzie mammografii18.05.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Sylwia Wiśniewska-Kubka
Opracowanie metody wyznaczania konduktywności lokalnej w ośrodkach biologicznych11.05.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Tomasz Grysiński
Spektroskopia Ramana w monitorowaniu zmian strukturalnych białek w tkankach miękkich poddanych rozciąganiu11.05.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Marlena Gąsior-Głogowska
Piezoelectric and pyroelectric properties of hydroxyapatite: possible implications for biological response04.05.2010 g.13:15 C13 s.031 Dr Tofail Syed
University of Limerick, Irlandia
Właściwości fizyczne rodników l – alaniny
Pobierz streszczenie
27.04.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż.Grzegorz Cieślik
Spektroskopia laserowo indukowanego rozpadu materiałów biologicznych i matryc organicznych
Pobierz streszczenie
27.04.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Wojciech Jopek
Komputerowy system wspomagania sterowania adaptacyjnego z wykorzystaniem identyfikacji i uwzględnieniem wiedzy eksperta20.04.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Sebastian Sawicki
Instytut Informatyki
Analiza właściwości optycznych i antybakteryjnych materiałów zol-żelowych krzemionkowych i tytanowych20.04.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Katarzyna Wysocka-Król
Choroby otępienne wyzwaniem współczesności
Pobierz streszczenie
13.04.2010 g.13:15 C13 s.031 prof. dr hab. Jerzy Leszek
Katedra i Klinika Psychiatrii we Wrocławiu
Przykład patentowania wynalazku w Politechnice Wrocławskiej30.03.2010 g.13:15 C13 s.031 dr inż. Henryk Juniewicz
Procedury udzielania patentów. Badania z wykorzystaniem baz patentowych30.03.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Regina Kozłowska
Zastosowanie zjawisk fluorescencji do punktowego badania tkanek nowotworowo zmienionych23.03.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Łukasz Kłonowski
Wydz. Elektroniki Mikrosystemów I Fotoniki W-12
Zastosowanie nanocząstek tlenku cynku w medycynie23.03.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Michał Byrczek
Wydz. Elektroniki Mikrosystemów I Fotoniki W-12
Tajemnice tomografii komputerowej
Pobierz streszczenie
16.03.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Wojciech Selwesiuk
Synektik
Big Sleep In Nature09.03.2010 g.13:15 C13 s.031 dr Mirosław Łątka
Zastosowanie robota chirurgicznego do pomostowania naczyń wieńcowych02.03.2010 g.13:15 C13 s.031 dr hab. n.med.Romuald Cichoń
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „Medinet“

Seminaria instytutowe — semestr zimowy 2009/2010

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Jak ocenić jako?ć modelu białka o nieznanej strukturze w oparciu o jego funkcję?26.01.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Bogumił Konopka
Metody badań funkcji płytek krwi19.01.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Katarzyna Gałecka
Wzorce Konduktywno?ci cieczy19.01.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Sylwia Korczyńska
Lekarze przyszło?ci i ich narzędzia pracy w terapii cukrzycy12.01.2010 g.13:15 C13 s.031 dr Teresa Benbenek-Klupa
Medtronic Poland
Cukrzyca – wyzwanie dla informatyka05.01.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż.Sebastian Sawicki
Instytut Informatyki
Przegl?d nanomateriałów stosowanych w medycynie fotodynamicznej05.01.2010 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Joanna Pucińska
Proces wprowadzania nowych leków na rynek15.12.2009 g.13:15 C13 s.031 prof. dr hab. Józef Oleksyszyn
Zakład Chemii Medycznej PWR
Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna oraz ich zastosowanie08.12.2009 g.13:15 C13 s.031 prof. dr hab. Andrzej Hendrich
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Akademii Medycznej we Wrocławiu
Wybrane aspekty diagnostyki fotodynamicznej — nanomateriały, dozymetria
Pobierz streszczenie
01.12.2009 g.13:15 C13 s.031 dr inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża
Zastosowanie luminolu w procesie kontroli sterylizacji24.11.2009 g.13:15 C13 s.031 Krzysztof Szufnarowski
O?rodkek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Mikroskopia Sił Atomowych (AFM) – Badania procesów życiowych w nanoskali
Pobierz streszczenie
03.11.2009 g.13:15 C13 s.031 dr Marta Kopaczyńska
Stan obecny i perspektywy rozwoju fotografii27.10.2009 g.13:15 C13 s.031 dr hab. Piotr Nowak
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Zakład Fototechniki
Morfologia i morfometria ko?ci. Stan na dzisiaj i co dalej?20.10.2009 g.13:15 C13 s.031 dr lek. wet. Piotr Kuropka
Uniwersytet Przyrodniczy
Katedra Anatomii i Histologii
Protetyka słuchu13.10.2009 g.13:15 C13 s.031 mgr inż. Marcin Talar

Seminaria instytutowe — semestr letni 2008/2009

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Słowo o cukrzycy19.05.2009 g.13:15 C13 s.038 mgr inż. Sebastian Sawicki
Instytut Informatyki
Zastosowanie technik szybkiego prototypowania w medycynie19.05.2009 g.13:15 C13 s.038 mgr inż. Jarosław Kurzac
Instytut Technologii Maszyn i Automatyki
Predykcja drugorzędnej struktury RNA za pomocą stochastycznych gramatyk bezkontekstowych19.05.2009 g.13:15 C13 s.038 mgr inż. Marcin Jaworski
Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej
Zastosowanie metod wyznaczania obrazu w chemii i diagnostyce medycznej
Pobierz streszczenie
12.05.2009 g.13:15 C13 s.038 mgr inż. Ilona Dudka
nhibitory proteaz cysteinowych jako potencjalne leki przeciwnowotworowe
Pobierz streszczenie
12.05.2009 g.13:15 C13 s.038 mgr inż. Patrycja Gawora
Nowe inhibitory bakteryjnych serynowych proteaz z grupy diarylowych estrów pochodnych kwasów 1-aminoalkanofosfonowych
Pobierz streszczenie
12.05.2009 g.13:15 C13 s.038 mgr inż. Ewa Pietrusewicz
Fale THz w biologii i medycynie
Pobierz streszczenie
05.05.2009 g.13:15 C13 s.038 mgr inż. Przemysław Jarząb
Badanie charakterystyki transportu molekularnego przez błony komórkowe poddane elektrochemioterapii
Pobierz streszczenie
05.05.2009 g.13:15 C13 s.038 mgr inż. Przemysław Sadowski
Kurczliwość i rozciągliwość tkanek i narządów28.04.2009 g.13:15 C13 s.038 prof. Antoni Ogorzałek
Uniwersytet Wrocławski
Badanie struktury wewnętrznej ośrodków biologicznych metodą ultradĽwiękowej tomografii transmisyjnej (UTT)
Pobierz streszczenie
21.04.2009 g.13:15 C13 s.038 Prof. dr hab. Tadeusz Gudra
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Praca naukowa i życie codzienne w Japonii — wspomnienia Europejki07.04.2009 g.13:15 C13 s.038 Dr Wioletta Nowak-Szczepanowska
Harmonia wody, powietrza i Ziemi31.03.2009 g.13:15 C13 s.038 prof. dr hab. Piotr Drożdżewski
Wydział Chemiczny PWr
Zastosowanie mikrosystemów w medycynie — mikrosystemy analityczne
Pobierz streszczenie
24.03.2009 g.13:15 C13 s.038 mgr inż. Dominik Jurków
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Zastosowanie mikrosystemów w medycynie — układy in vivo
Pobierz streszczenie
24.03.2009 g.13:15 C13 s.038 mgr inż. Maciej Sobociński
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Podstawy diagnostyki rezonansu magnetycznego17.03.2009 g.13:15 D1 s.304b prof. dr hab. Z. Bem
Zasada syntopii i synmorfii jako podstawa metodyki zabiegów fizykalnych10.03.2009 g.13:15 D1 s.304b mgr Henryk Pawlak

Seminaria instytutowe — semestr zimowy 2008/2009

TytułCzasMiejsceReferent / prowadzący
Synteza i aktywność neuromodulatorowa analogów GABA27.01.2009 g.13:15 D1 s.304b Jolanta Pękala
Zakład Chemii Bioorganicznej
Nowe możliwości oceny i interpretacji testów infuzyjnych stosowanych w diagnostyce wodogłowia20.01.2009 g.13:15 D1 s.304b dr n. med. Artur Weiser
Klinika Neurochirurgii AM we Wrocławiu
dr inż. Henryk Juniewicz
Neuronawigacja, neuromonitoring i śródoperacyjny rezonans magnetyczny w chirurgii centralnego układu nerwowego20.01.2009 g.13:15 D1 s.304b dr n. med. Paweł Tabakow
dr n. med. Marcin Czyż
prof. dr hab. n. med.
Włodzimierz Jarmundowicz
Klinika Neurochirurgii AM we Wrocławiu
Termodynamika agregacji makromolekuł i powstawania układów wielofazowych
Pobierz streszczenie
13.01.2009 g.13:15 D1 s.304b mgr inż. Sławomir Potocki
Spektroskopia Laserowo Indukowanego Rozpadu
Pobierz streszczenie
13.01.2009 g.13:15 D1 s.304b mgr inż. Wojciech Jopek
Ostre i przewlekłe niedokrwienie kończyn — od diagnostyki — do leczenia
Pobierz streszczenie
06.01.2009 g.13:15 D1 s.304b lek. Daniel Kotschy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we W-wiu
Wytwarzanie domieszkowanych nanocząstek zol-żelowych i badanie ich właściwości fotofizycznych i biologicznych
Pobierz streszczenie
09.12.2008 g.13:15 D1 s.304b mgr inż. Katarzyna Wysocka-Król
Transport w nanokanalach
Pobierz streszczenie
21.10.2008 g.13:15 D1 s.304b dr Ilona Kosińska
Zamknięcie trójkąta mocy
Pobierz streszczenie
02.12.2008 g.13:15 D1 s.304b dr inż. Jerzy Kolanko
Nanosfery polimerowe jako nośniki leków02.12.2008 g.13:15 D1 s.304b Eliza Nazar
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
Matematyka cukrzycy typu 125.11.2008 g.13:15 D1 s.304b Sebastian Sawicki
Instytut Informatyki I-32
Politechniki Wrocławskiej
Badanie niestacjonarności sygnałów magnetoencefalograficznych, część II18.11.2008 g.13:15 D1 s.304b mgr inż. Lech Kipiński
Metody mechanicznego wspomagania układu sercowo-naczyniowego z elementami perfuzji klinicznej
Pobierz streszczenie
04.11.2008 g.13:15 D1 s.304b mgr inż. Maciej Paszkowski Dolnośląskie Centrum Kardiologii "Medinet"
Badanie niestacjonarnosci sygnałów magnetoencefalograficznych
Pobierz streszczenie
24.10.2008 g.13:15 D1 s.304b mgr. inż., lek.
Lech Kipiński