Grupy badawcze i tematyka badań

Grupa Bioinformatyki i Biofizyki Nanoporów

Kierownik dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. PWr
Członkowie zespołu dr inż. Witold Dyrka
dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska
dr inż. Bogumił Konopka
Doktoranci mgr inż. Monika Kurczyńska
mgr inż. Paweł Woźniak
Prowadzone badania
 • Bioinformatyczne modelowanie struktur białkowych
 • Modelowanie kontaktów miedzy aminokwasami
 • Rozpoznawanie motywów w białkach
 • Przewidywanie amyloidowości białek
 • Elektroporacja
 • Elektrochemioterapia komórek nowotworowych
Link do strony internetowej http://www.kotulska-lab.pwr.wroc.pl


Grupa Biooptyki

Kierownik prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. Halina Podbielska
Członkowie zespołu dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. PWr
dr hab. inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża
dr inż. Joanna Bauer
dr inż. Iwona Hołowacz
dr inż. Igor Buzalewicz
dr inż. Katarzyna Wysocka-Król
dr inż. Andrzej Hachoł
dr inż. Wioletta Nowak
dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak
dr inż. Tomasz Walski
Doktoranci mgr inż. Kaja Frączkowska
mgr inż. Aleksandra Kaczorowska
mgr inż. Maciej Duda
Prowadzone badania
 • Optyka biomedyczna, medycyna fotodynamiczna
 • Optyczne techniki pomiarowe oraz obrazowe do charakteryzacji obiektów i procesów biologicznych
 • Zastosowanie aplikatorów światłowodowych w medycynie
 • Biopomiary w nanoskali
 • Biofunkcjonalizacja powierzchni implantów kardiowaskularnych
 • Badanie właściwości mechanicznych struktur komórkowych za pomocą szczypiec optycznych
 • Badania mechanizmów działania metylacji DNA
 • Badania termowizyjne i w zakresie medycyny fizykalnej, medycyny spersonalizowanej
 • Studium elektrofizjologii widzenia i hydrodynamiki gałki ocznej
 • Badania reaktywności źrenicy oka; badania podstawowe oraz aplikacyjne w tym ocena
 • stanu psychofizycznego, identyfikacja śladów emocjonalnych, wykorzystanie w testach chorób neurodegeneracyjnych.
 • Badania z zakresu elektrofizjologii: potencjały mięśniowe, elektroencefalografia
Strona grupy http://www.bio-optics.pwr.edu.pl/


Zintegrowana grupa przetwarzania sygnałów i elektroniki medycznej

Kierownik dr hab. inż. D. Robert Iskander, prof. PWr
Członkowie zespołu dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz, prof. PWr
dr inż. Monika Danielewska
dr inż. Małgorzata Kostyszak
dr inż. Cezary Sielużycki
dr inż. Piotr Syga
dr inż. Sylwia Olsztyńska-Janus
dr inż. Janusz Ociepka
dr inż. Grzegorz Smołalski
dr inż. Tomasz Grysiński
dr inż. lek. med. Marcin Masalski
Doktoranci mgr inż. Maciej Bartuzel
mgr inż. Izabela Garaszczuk
mgr inż. Agnieszka Kazimierska
mgr Clara Llorens Quintana
mgr inż. Tomasz Melcer
mgr Maryam Mousavi
mgr inż. Michał Placek
mgr inż. Mateusz Popek
mgr inż. Piotr Szyperski
mgr inż. Agnieszka Uryga
mgr inż. Alicja Wizert
Działalność naukowa
 • Biomedyczne przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • Optyka widzenia
 • Oprzyrządowanie optometryczne i okulistyczne
 • Neuroinżynieria medyczna
 • Statystyka stosowana
 • Matematyka stosowana, detekcja i estymacja
 • Elektronika medyczna
Strona grupy http://dri.pwr.edu.pl
http://www.brainlab.pwr.edu.pl
http://ibp.pwr.edu.pl/md
http://ibp.pwr.edu.pl/cs


Grupa Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych

Kierownik prof. dr hab. inż. Marek Langner
Pracownicy naukowi dr inż. Magda Przybyło
dr inż. Sebastian Kraszewski
Doktoranci mgr inż. Maciej Łukawski
mgr inż. Dominik Drabik
mgr inż. Paulina Dałek
mgr inż. Kamila Szostak
Prowadzone badania Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie projektowania, optymalizacji i analizy właściwości agregacyjnych (liposomowych) form leków. LBAM jest jednym z trzech laboratoriów wchodzących w skład Wrocławskiej Sieci Laboratoriów Biotechnologii Agregatów Lipidowych. W laboratorium aktualnie realizowane są dwa projekty finansowane z NCN: OPUS i PRELUDIUM. Celem projektu w programie OPUS jest stworzenie nowej cząsteczki antyseptycznej. W projekcie PRELUDIUM, rozwijane są zaawansowane narzędzia do badania mikromechaniki błon lipidowych. W latach 2012-2016 realizowany był projekt LIDOX finansowany z NCBiR. Celem projektu było stworzenie prototypowej linii produkcyjnej liposomowej formulacji doksorubicyny. Laboratorium świadczy również usługi badawcze na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
Link do strony internetowej http://lbam.pwr.edu.pl/


Zespół symulacji komputerowych układów biologicznych

Kierownik dr hab. Krystian Kubica
Doktoranci mgr inż. Magdalena Żulpo
mgr. Inż. Natalia Trochanowska
Strona grupy Matematyczne modelowanie procesów:
 • motoryki jelit,
 • motoryki pęcherzyka żółciowego,
 • homeostazy cholesterolu,
 • przebudowy tkanki kostnej gąbczastej,
 • elektroporacji,
 • oddziaływania lipidów błonowych z wybranymi związkami biologicznie aktywnymi,
 • farmakokinetyki Ticagreloru,
 • otyłości.