Pracownicy Katedry

Sekretariat

Imię i nazwiskoTelefonBudynek / pokój
mgr Renata Wojtylak 71 320 65 80 D1/219/4 renata.wojtylak@pwr.edu.pl
mgr Aldona Drygas 71 320 31 04 D1/219/3 aldona.drygas@pwr.edu.pl
mgr Izabela Gutszmit 71 320 31 04 D1/219/3 izabela.gutszmit@pwr.edu.pl

Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni

Imię i nazwiskoTelefonBudynek / pokój
prof. zw. dr hab. inż. lek. med.
Halina Podbielska
71 320 65 80
71 320 25 28
D1/219/1 halina.podbielska@pwr.edu.pl
prof. zw. dr hab.
Małgorzata Komorowska
71 320 31 68
71 320 43 45
D1/114
D1/04
malgorzata.komorowska@pwr.edu.pl
prof. zw. dr hab. inż.
Marek Langner
71 320 41 55 D1/219/2 marek.langner@pwr.edu.pl
dr hab. inż., prof. nadzw.
Daoud Robert Iskander
71 320 46 65 A1/60 robert.iskander@pwr.edu.pl
dr hab. inż., prof. nadzw.
Małgorzata Kotulska
71 320 39 74 D1/115 malgorzata.kotulska@pwr.edu.pl
dr hab., prof. nadzw.
Marta Kopaczyńska
71 320 25 11 D1/115a marta.kopaczynska@pwr.edu.pl
dr hab., prof. nadzw.
Krystian Kubica
71 320 39 74 D1/115 krystian.kubica@pwr.edu.pl

Adiunkci ze stopniem dr hab.

Imię i nazwiskoTelefonBudynek / pokój
dr hab. inż.
Magdalena Kasprowicz
71 320 46 65 A1/60 magdalena.kasprowicz@pwr.edu.pl
dr hab. inż.
Agnieszka Ulatowska-Jarża
71 320 25 11 D1/115a agnieszka.ulatowska-jarza@pwr.edu.pl
dr hab. inż.
Mirosław Łątka
71 320 44 45 D1/117a miroslaw.latka@pwr.edu.pl

Adiunkci

Imię i nazwiskoTelefonBudynek / pokój
dr inż.
Joanna Bauer-Matuła
71 320 25 11 D1/115a joanna.bauer@pwr.edu.pl
dr inż.
Igor Buzalewicz
71 320 25 11 D1/115a igor.buzalewicz@pwr.edu.pl
dr inż.
Monika Danielewska
71 320 46 65 A1/60 monika.danielewska@pwr.edu.pl
dr inż.
Witold Dyrka
71 320 44 62 D1/118 witold.dyrka@pwr.edu.pl
dr inż.
Tomasz Grysiński
71 320 44 45 D1/117a tomasz.grysinski@pwr.edu.pl
dr inż.
Andrzej Hachoł
71 320 25 18 D1/116a andrzej.hachol@pwr.edu.pl
dr inż.
Iwona Hołowacz
71 320 25 11 D1/115a iwona.holowacz@pwr.edu.pl
dr inż.
Bogumił Konopka
71 320 44 62 D1/118 bogumil.konopka@pwr.edu.pl
dr inż.
Wioletta Nowak
71 320 25 18 D1/116a wioletta.nowak@pwr.edu.pl
dr inż.
Janusz Ociepka
71 320 44 60 D1/116 janusz.ociepka@pwr.edu.pl
dr inż.
Sylwia Olsztyńska-Janus
71 320 44 61 D1/118
D1/04
sylwia.olsztynska@pwr.edu.pl
dr inż.
Magdalena Przybyło
71 320 41 55 D1/8A magdalena.przybylo@pwr.edu.pl
dr inż.
Cezary Sielużycki
71 320 46 65 A1/60 cezary.sieluzycki at pwr.edu.pl
dr inż.
Grzegorz Smołalski
71 320 28 61 D1/117 grzegorz.smolalski@pwr.edu.pl
dr inż.
Zdzisław Szczepanik
71 320 44 60 D1/116 zdzislaw.szczepanik@pwr.edu.pl

Wykładowcy

Imię i nazwiskoTelefonBudynek / pokój
dr inż.
Elżbieta Szul-Pietrzak
71 320 25 18 D1/116a elzbieta.szul@pwr.edu.pl
dr inż.
Katarzyna Wysocka-Król
71 320 28 25 D1/117 katarzyna.wysocka@pwr.edu.pl
dr inż.
Jerzy Kolanko
71 320 44 62 D1/118 jerzy.kolanko@pwr.edu.pl

Asystenci naukowo-dydaktyczni

Imię i nazwiskoTelefonBudynek / pokój
dr inż.
Marlena Gąsior-Głogowska
71 320 31 68 D1/114 marlena.gasior-glogowska@pwr.edu.pl
dr inż.
Sebastian Kraszewski
71 320 41 55 D1/8A sebastian.kraszewski@pwr.edu.pl
dr inż., lek. med.
Marcin Masalski
71 320 44 45 D1/116 marcin.masalski@pwr.edu.pl
dr inż.
Tomasz Walski
71 320 31 68 D1/114 tomasz.walski@pwr.edu.pl

Pracownicy techniczni

Imię i nazwiskoTelefonBudynek / pokój
mgr inż.
Bogumił Głód
71 320 45 12 D1/304 bogumil.glod@pwr.edu.pl
mgr
Ewa Wacławek-Grząślewicz
71 320 28 61 D1/219/4 ewa.grzaslewicz@pwr.edu.pl
inż.
Henryk Kowalski
71 320 24 46 D1/026 h.kowalski@pwr.edu.pl
dr inż.
Jerzy Kolanko
71 320 44 62 D1/118 jerzy.kolanko@pwr.edu.pl
inż.
Leszek Szlęk
71 320 43-87 D1/304 leszek.szlek@pwr.edu.pl

Pracownicy emerytowani

Imię i nazwiskoTelefonBudynek / pokój

Lila Bubień
lila.bubien@pwr.edu.pl
dr inż.
Stefan Giżewski


stefan.gizewski@pwr.edu.pl
dr inż.
Barbara Juroszek
barbara.juroszek@pwr.edu.pl
doc. dr inż.
Hanka Karkowska
hanka.karkowska@pwr.edu.pl
dr hab. inż., prof. nadzw.
Wojciech Kordecki
wojciech.kordecki@pwr.edu.pl
mgr inż.
Beata Krzywaźnia
beata.krzywaznia@pwr.edu.pl
dr hab. inż., prof. nadzw.
Zbigniew Moroń
zbigniew.moron@pwr.edu.pl
dr inż.
Emilia Nowaczyk
emilia.nowaczyk@pwr.edu.pl
mgr inż.
Marian Parol
marian.parol@pwr.edu.pl
dr inż.
Zbigniew Rucki
zbigniew.rucki@pwr.edu.pl
dr inż.
Piotr Ruszel
piotr.ruszel@pwr.edu.pl