Oferty pracy w projektach badawczych

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:
„Opracowanie analizy porównawczej metod eksperymentalnych wykorzystywanych do badania interakcji między białkami amyloidowymi w celu zaprojektowania architektury modelu predykcyjnego do przewidywania regionów amyloidogennych w białkach amyloidowych wchodzących w interakcje krzyżowe”.

Pliki do pobrania:

Uprzejmie informujemy, że usługę „Opracowanie analizy porównawczej metod eksperymentalnych wykorzystywanych do badania interakcji między białkami amyloidowymi w celu zaprojektowania architektury modelu predykcyjnego do przewidywania regionów amyloidogennych w białkach amyloidowych wchodzących w interakcje krzyżowe” w grancie NCN Opus 18 prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kotulskiej pt. „Wyznaczenie wzorów interakcji krzyżowych między białkami amyloidowymi” wykona Pan Michał Burdukiewicz. Termin realizacji zamówienia przypada na okres od 01.11.2021 do 30.04.2022.


Konkurs o stypendium studenckie

Stypendysta zostanie zaangażowany w projekcie pt.: Rozwój metod monitorowania podatności mózgowej na podstawie analizy kształtu fali tętniczopochodnej ciśnienia wewnątrzczaszkowego u pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu dofinasowanym z funduszy Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Opus. Tematyka badań dotyczy zastosowania głębokich sieci neuronowych do badania stanu hemodynamiki mózgowej, w tym do analizy zmian podatności mózgowej u pacjentów z patologią wewnątrzczaszkową.

Więcej informacji tutaj oraz tutaj, a także tutaj.


Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:
„Opracowanie architektury bazy danych przechowującej informacji o interakcji białek amyloidowych i projektu wizualizacji sieci interakcji białek amyloidowych”.

Pliki do pobrania:

Uprzejmie informujemy, że usługę „Opracowanie architektury bazy danych przechowującej informacji o interakcji białek amyloidowych i projektu wizualizacji sieci interakcji białek amyloidowych” w grancie NCN Opus 18 prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kotulskiej pt. „Wyznaczenie wzorów interakcji krzyżowych między białkami amyloidowymi” wykona p. Michał Burdukiewicz. Termin realizacji zamówienia przypada na okres od 01.04.2021 do 30.09.2021.


Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:
„Analiza n-gramowa aktualnie dostępnych opublikowanych danych dotyczących interakcji wzajemnych amyloidów i ich opracowanie w postaci grafu skierowanego”.

Pliki do pobrania:

Uprzejmie informujemy, iż usługę „Analiza n-gramowa aktualnie dostępnych opublikowanych danych dotyczących interakcji wzajemnych amyloidów i ich opracowanie w postaci grafu skierowanego” w grancie NCN Opus 18 prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kotulskiej pt. „Wyznaczenie wzorów interakcji krzyżowych między białkami amyloidowymi” wykona p. Michał Burdukiewicz. Termin realizacji przypada na okres od 01.10.2020 do 31.03.2021.


Oferta pracy na stanowisko samodzielne dotyczące przetwarzania sygnałów biomedycznych w ramach programu LIDER VI

Więcej informacji ...

Termin składania wniosków upływa 20 marca 2019 r.

Konkurs na realizację pracy magisterskiej w ramach programu LIDER VI w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów magisterskich w roku 2017/2018 mogą wziąć udział w konkursie na realizację pracy magisterskiej w ramach programu LIDER VI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Więcej informacji ...

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2017 r.


Konkurs na realizację pracy magisterskiej w ramach programu LIDER VI

Studenci I roku studiów magisterskich w roku 2015/2016 mogą wziąć udział w konkursie na realizację pracy magisterskiej w ramach programu LIDER VI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Więcej informacji ...

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.


Konkurs o stypendium magisterskie (II edycja)

Studenci, rozpoczynający II rok studiów magisterskich w roku 2014/2015 mogą wziąć udział w konkursie o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na zrealizowanie pracy magisterskiej w ramach programu SONATA BIS, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Termin składania wniosków upływa 30.04.2015, praca magisterska rozpoczyna się 01.10.2015. Na rok 2015/16 przewidziano 2 stypendia magisterskie.

Więcej informacji ...
Zobacz plakat ...


Konkurs o stypendium magisterskie w projekcie HOMING PLUS

Studenci, rozpoczynający I rok studiów magisterskich w roku 2013/2014 mogą wziąć udział w konkursie o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na zrealizowanie pracy magisterskiej w ramach programu HOMING PLUS, finansowanego przez Fundację Nauki Polskiej.

Temat 1: Modelowanie numeryczne funkcjonalnych stanów konformacyjnych sodo-zależnego symportera glukozy.
Temat 2: Opracowanie metod wyznaczania poziomu inhibicji sodo-zależnych kanałów glukozowych hSGLT1 i hSGLT2.

Więcej informacji ...


Oferta pracy Specjalisty Aplikacyjnego od rozwiązań domowych, Philips Polska

Dział rekrutacji firmy Philips Polska do działu sprzętu medycznego poszukuje studentów (4-5 rok studiów) na stanowisko Specjalisty Aplikacyjnego od rozwiązań domowych.

Przyjmowanie zgłoszeń do 30.04.2014

Ana Rančić-Malczewska
Talent Acquisition Consultant
Philips Talent Acquisition CEE

Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195b, 02-222 Warsaw, Poland
Office: +48 22 571 04 93
Mobile: +48 667 670 162

E-mail: ana.malczewska@philips.com
http://www.careers.philips.com/main


Analiza dynamicznej autoregulacji mózgowej w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości

Jeżeli praca naukowa stanowi dla Ciebie pasję,
jeżeli chcesz rozwiązywać wyjątkowe, inspirujące, ale i trudne zadania,
jeżeli chcesz dołączyć do młodego i dynamicznego zespołu
zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu

Projekt jest dofinansowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis.
Oferujemy miejsca pracy dla:

  1. Pracownika naukowego ze stopniem naukowym doktora uzyskanym nie wcześniej niż we wrześniu 2002 roku,
  2. Doktoranta, absolwenta posiadającego tytuł magistra z inżynierii biomedycznej, elektroniki, informatyki, fizyki lub kierunków pokrewnych, lub studenta, który uzyska tytuł magistra nie później niż w lipcu 2014,
  3. Dwóch studentów II stopnia studiów na kierunku inżynieria biomedyczna, informatyka, elektronika, fizyka lub pokrewnym, którzy będą realizować pracę magisterską w roku 2014/15.
Tematyka badań objętych projektem dotyczy neuroinżynierii medycznej, nieinwazyjnych metod pomiaru i przetwarzania sygnałów celem zbadania dynamiki procesów regulacji przepływu krwi mózgowej u zdrowego człowieka. Badania prowadzone będą w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Szczegółowe informacje na temat ofert pracy można uzyskać korzystając z poniższych linków:
  1. Oferta pracy dla pracownika naukowego ze stopniem doktora
  2. Oferta pracy dla doktoranta
  3. Oferta pracy dla magistrantów
lub kontaktując się z dr hab. inż. Magdaleną Kasprowicz: magdalena.kasprowicz@pwr.edu.pl