Oferty pracy w projektach badawczych

Oferta pracy na stanowisko samodzielne dotyczące przetwarzania sygnałów biomedycznych w ramach programu LIDER VI

Więcej informacji ...

Termin składania wniosków upływa 20 marca 2019 r.

Konkurs na realizację pracy magisterskiej w ramach programu LIDER VI w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów magisterskich w roku 2017/2018 mogą wziąć udział w konkursie na realizację pracy magisterskiej w ramach programu LIDER VI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Więcej informacji ...

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2017 r.

Konkurs na realizację pracy magisterskiej w ramach programu LIDER VI

Studenci I roku studiów magisterskich w roku 2015/2016 mogą wziąć udział w konkursie na realizację pracy magisterskiej w ramach programu LIDER VI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Więcej informacji ...

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.

Konkurs o stypendium magisterskie (II edycja)

Studenci, rozpoczynający II rok studiów magisterskich w roku 2014/2015 mogą wziąć udział w konkursie o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na zrealizowanie pracy magisterskiej w ramach programu SONATA BIS, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Termin składania wniosków upływa 30.04.2015, praca magisterska rozpoczyna się 01.10.2015. Na rok 2015/16 przewidziano 2 stypendia magisterskie.

Więcej informacji ...
Zobacz plakat ...

Konkurs o stypendium magisterskie w projekcie HOMING PLUS

Studenci, rozpoczynający I rok studiów magisterskich w roku 2013/2014 mogą wziąć udział w konkursie o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie na zrealizowanie pracy magisterskiej w ramach programu HOMING PLUS, finansowanego przez Fundację Nauki Polskiej.

Temat 1: Modelowanie numeryczne funkcjonalnych stanów konformacyjnych sodo-zależnego symportera glukozy.
Temat 2: Opracowanie metod wyznaczania poziomu inhibicji sodo-zależnych kanałów glukozowych hSGLT1 i hSGLT2.

Więcej informacji ...


Oferta pracy Specjalisty Aplikacyjnego od rozwiązań domowych, Philips Polska

Dział rekrutacji firmy Philips Polska do działu sprzętu medycznego poszukuje studentów (4-5 rok studiów) na stanowisko Specjalisty Aplikacyjnego od rozwiązań domowych.

Przyjmowanie zgłoszeń do 30.04.2014

Ana Rančić-Malczewska
Talent Acquisition Consultant
Philips Talent Acquisition CEE

Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195b, 02-222 Warsaw, Poland
Office: +48 22 571 04 93
Mobile: +48 667 670 162

E-mail: ana.malczewska@philips.com
http://www.careers.philips.com/main


Analiza dynamicznej autoregulacji mózgowej w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości

Jeżeli praca naukowa stanowi dla Ciebie pasję,
jeżeli chcesz rozwiązywać wyjątkowe, inspirujące, ale i trudne zadania,
jeżeli chcesz dołączyć do młodego i dynamicznego zespołu
zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu

Projekt jest dofinansowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis.
Oferujemy miejsca pracy dla:

  1. Pracownika naukowego ze stopniem naukowym doktora uzyskanym nie wcześniej niż we wrześniu 2002 roku,
  2. Doktoranta, absolwenta posiadającego tytuł magistra z inżynierii biomedycznej, elektroniki, informatyki, fizyki lub kierunków pokrewnych, lub studenta, który uzyska tytuł magistra nie później niż w lipcu 2014,
  3. Dwóch studentów II stopnia studiów na kierunku inżynieria biomedyczna, informatyka, elektronika, fizyka lub pokrewnym, którzy będą realizować pracę magisterską w roku 2014/15.
Tematyka badań objętych projektem dotyczy neuroinżynierii medycznej, nieinwazyjnych metod pomiaru i przetwarzania sygnałów celem zbadania dynamiki procesów regulacji przepływu krwi mózgowej u zdrowego człowieka. Badania prowadzone będą w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Szczegółowe informacje na temat ofert pracy można uzyskać korzystając z poniższych linków:
  1. Oferta pracy dla pracownika naukowego ze stopniem doktora
  2. Oferta pracy dla doktoranta
  3. Oferta pracy dla magistrantów
lub kontaktując się z dr hab. inż. Magdaleną Kasprowicz: magdalena.kasprowicz@pwr.edu.pl