Politechnika Wrocławska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Katedra Inżynierii Biomedycznej

Strona dydaktyczna

Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INŻYNIERIĘ BIOMEDYCZNĄ?

Zapraszamy na stronę Katedry Inżynierii Biomedycznej

Informacje na temat Grupy Bio-Optyki

kontakt

Anatomia

Propedeutyka

Podstawy Biofotoniki

Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja (część I Medycyna fizykalna)

Seminarium Dyplomowe