Studia doktoranckie

Wydział Podstawowych Problemów Techniki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Kandydaci do otwarcia przewodów proszeni są o przygotowanie wniosków ściśle według instrukcji (zob. wykaz dokumentów do otworzenia przewodu na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej).

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem Politechniki Wrocławskiej (zob. tryb czynnosci w przewodzie doktorskim na Politechnice Wrocławskiej).

Dokumenty należy składać zgodnie ze wzorami:
Podanie do Dziekana na ręce Kierownika Katedry w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego.
Załącznik 1. Karta informacyjna doktoranta starajacego się o otworzenie przewodu .
Załącznik 2. Autoreferat - tezy do wszczecia doktoratu .
Załącznik 3. Oświadczenie o składaniu/nieskładaniu wniosku w sprawie przewodu.
Załącznik 4. Oswiadczenie Promotora i Promotora Pomocniczego.

Przewody doktorskie w naszej Katedrze: